Clinic Details


Dr. Rushikesh Patil

15/B, Jai Prabha Housing Society, Sai Bhakti Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra

 Back Report an error  

Similar Doctors in Mumbai


dr.-farokh-wadia-orthopedistFW

Dr. Farokh Wadia

MBBS, MS - Orthopaedics, DNB (Orthopaedics), FCPS, MRCS, FRCS, CCT

Orthopedist

dr.-vaibhav-bagaria-orthopedistVB

Dr. Vaibhav Bagaria

MBBS, MS, FCPS, Diploma in Orthopaedics

Orthopedist

dr.-arjun-dhawale-orthopedistAD

Dr. Arjun Dhawale

MBBS, MS, DNB (Orthopaedics)

Orthopedist

View more