Clinic Details


Dr. Prashant Kate

Shree-Prabha Hospital, 71, Vidya Vihar, Ring Road, Pratap Nagar, Nagpur 440 022 Maharashtra

 Back Report an error  

Similar Doctors in Nagpur


dr.-suhas-singh-orthopedistSS

Dr. Suhas Kumar Singh

MBBS, MS, M.Ch

Orthopedist

dr.-krishna-parate-orthopedistKP

Dr. Krishna Madhao Parate

MBBS, MS, M.Ch

Orthopedist

dr.-ashok-lawange-orthopedistAL

Dr. Ashok Lawange

MBBS, MS

Orthopedist